Kurumsal

Tanıtım ve Tarihçe

Tanıtım:

Samsun Limanı konumu,
Enlem /Latitude: 41o 18’00’’ Kuzey / North
Boylam / Longitude : 36o 22’00’’ Doğu / East
enlem ve boylamları arasında yer almaktadır.
Samsun Limanı deniz hinterlandı, Gürcistan’ın Batumi, Poti ve Suchumi, limanları; Rusya’nun Soçi, Tuapse, Novorossiysk, Azak denizinde Azov, Taganrog, Jdanov, Yalta, Berdyansk,Geniçesk; Kırım’da Mis.Kız-Oğul, Feodosiya, Yalta, Todor, Sevastopol, Yevpatorskiy; Ukrayna’da Nikolayev, Odesa, İliçhevski; Romanya’da Konstanta; Bulgaristan’da Varna limanlarını içine almaktadır.

Samsun limanı Karadeniz bölgesinde Türkiye’nin en büyük limanıdır. Karadenizde demiryolu bağlantısı olan tek limandır. Geniş bir hinderlanda sahiptir. Anadolu’dan gelen ve Anadolu’ya gidecek yüklerin uğrak noktasıdır. Samsun, demiryolu ve karayolu bağlantısı ile, Sinop, Çorum, Amasya, Ordu, Sivas, Erzincan, Yozgat, Tokat, Kastamonu, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Konya, Malatya illerini hinderlandı içine almaktadır.

Tarihçe:

Samsun Limanı'nda ilk yükleme-boşaltma hizmetleri biri özel idareye ait "Park İskelesi", 6 tanesi Belediye’ye ait "Gaz-Zahire-Markopala-Gümrük-Yolcu-Un ve Tütün" iskelelerinden istifade edilerek çaparcılar cemiyeti tarafından yapılmaya başlamıştır. Bu iskeleler 06.01.1944 tarihinde o zamanki adıyla Devlet Limanlan İşletmesi Umum Müdürlüğü emrine verilmiş ve yine aynı tarihte Devlet Demiryolları Ve Limanları İşletmesi Umum Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

Limanda mevcut bulunan makineli ve makinesiz deniz nakil vasıtaları (çaparlar-mavmalar ve cer motoru) alınarak limanın fiilen bu Umum Müdürlükçe işletilmesine 01.03.1944 tarihinde başlanmıştır.

Liman 29.07.1953 tarihinde yürürlüğe giren 6186 sayıh kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan İşletmesi'ne intikal etmiş olup, halen bu işletme tarafından işletilmektedir.

Samsun Limanı'nın inşası için teşebbüslerin en ciddisi 1910 yılında bir İngiliz Müşavirlik Mühendislik Teşekkülüne Etüd ve Projelerin yaptırılmasıyla başlanmıştır. Projeler 1912 yılında tamamlanmış fakat 1. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla teşebbüs gerçekleştirilememiştir.

Cumhuriyet ile başlayan imar hareketleri arasında Samsun Limanı'nın inşası hususunda da bazı adımlar atılmış ve inşaya yetki veren kanunlar çıkarılmış olmasına rağmen, tatbikata geçilememiştir.

Liman 1953 yılına kadar açık demir yeri olarak kalmıştır. Ancak Doğu Karadenizi İç Anadolu'ya bağlayan bu sahil kentinde artan yük trafiği liman inşasını zorunlu kılmıştır. Milletlerarası bankalardan 5 Türk limanının projesinin gerçekleştirilebilmesi için 1953 yılı başında 12,5 milyon dolarlık kredi alınmasından sonra fiili safhaya geçilmiştir.

Limanın inşası 27.07.1953 tarihinde, bir Alman İşbirliği Teşekkülü olan Rar-Philippe-Hezman Heohtiet Mühendislik şirketine ihale edilerek 3 Eylül 1953 tarihinde mukaveleye başlatılmıştır.

Limanın inşaat aşamaları devam ederken 1963 yılında 776 m' lik rıhtım üzerine toplam 40 ton kapasiteli 10 adet elektrikli vinç kurulmuştur. Yine 1963 yılında 2 tane konveyör vinci kurulmuştur. Ayrıca demir cevheri gibi dökme katı eşyalan yüklemek için de 1965 yılında konveyör tesisi inşa edilmiş tir. Daha sonra 776 m' lik nhtıma 5 ton kapasiteli 2 adet daha elektrikli vinç ilave edilmiştir. 1990 yılında Sanayi Rıhtımı’nın da inşasının tamamlanması üzerine toplam 70 ton kapasiteli 5 adet STFA elektronik vinci hizmete girmiştir.