İnsan Kaynakları

İ.K. Politikamız

Cey Holding Toplam
Çalışan Sayısı

1.047

Toplam Beyaz Yaka
Çalışan Sayısı

134

Toplam Mavi Yaka
Çalışan Sayısı

913

Kadın Çalışan Oranı *Beyaz Yaka Arasında

% 36*
CEY Holding olarak gücümüzü, vizyon ve misyonumuzu destekleyecek, sorumluluk sahibi, özgüvenli, yeniliklere açık, katma değer üreten, kaliteli hizmete inanan, çevreye duyarlı insan kaynağımızdan alıyoruz.

Hedefimiz sahip olduğumuz kaliteli insan kaynağımızı geliştirmek, yenilerini bünyemize katmaktır.