Kalite, Çevre, İsg

ISPS (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu)

ISPS code nedir?
11 Eylül olaylarından sonra tüm dünya, terörün küresel bir sorun olduğunun ve ülkelerin topyekûn ve koordineli bir şekilde bu sorunla savaşması gerektiğinin bilincine vardı. Bu doğrultuda Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) denizde ve denizden gelebilecek terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla, gemi ve liman tesislerinin güvenliğine ilişkin yeni tedbirlerin alınması konusunda Deniz Güvenlik Komitesi’ni (MSC) yetkilendirilmiştir.

Deniz Güvenlik Komitesi (MSC) tarafından, denizde ya da deniz yoluyla gelebilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik yeni kuralların belirlenmesi ile gemi ve liman tesislerinin güvenliği için yeni tedbirleri içeren, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kod’u (ISPS CODE) oluşturulmuştur.

01 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kod’u (ISPS CODE) ile denizcilik sektörüne, güvenlik (security) kavramı getirilmiş, IMO tarafından, gemilerle birlikte liman tesisleri de dahil olmak üzere, deniz güvenliğine yönelik yeni düzenlemelerin yapılmasına başlanmıştır.

Bu doğrultuda hazırlanan, limanların ve gemilerin her türlü güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından da onaylanan ISPS CODE’un getirdiği sorumluluk, liman yöneticileri, gemi sahipleri ve yük taşıyıcıları tarafından paylaşılmaktadır. IMO üyesi tüm ülkelerin ve denizcilik şirketlerinin sisteme dahil edilmesini öngören ISPS CODE’un kapsadığı konular arasında; gemi ve liman güvenliğinin yanı sıra güvenlik ekipmanı kurulup kontrol edilmesi, kargo giriş çıkışlarının denetlenmesi de bulunmaktadır.

IMO (Uluslararası Denizcilik Kuruluşu) kararları uyarınca, Kasım 2001'den itibaren deniz güvenliğine yönelik bir dizi güvenlik tedbiri yürürlüğe girmiştir,
IMO Güvenlik Komitesi ve alt çalışma grupları tarafından Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu hazırlanmıştır,

SOLAS Chapter XI - 2 (denizde güvenliği arttırıcı tedbirler) ile ISPS kod tesis edilmiştir,
ISPS kod 2002 / 2004 IMO Diplomatik Konferanslarında kabul edilmiştir.

IMO Koşulları
Samsunport Limanın'nın IMO Koşularına uygun "ISPS Güvenlik Sertifikası" mevcuttur.

Güvenlik
• Kapalı devre kamera sistemi, 360° dönebilen ve gece görüşü sağlayan özel kameralar.
• Liman giriş sistemi ve profesyonel güvenlik memurları ile 24 saat liman kapılarında ve sahalarında güvenlik sağlanması.

Çevre Güvenliği ve Çevre İş Sağlığı (Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği)
Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği; çalışanları, müşterileri ve tüm kullanıcıların sağlık ve güvenliğine önem vermektedir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası çevre, sağlık, güvenlik mevzuatlarına uyulmaktadır.
Samsunport; Liman Güvenliği’ni, 01 Temmuz 2004 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiş olan Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği Kod’u (ISPS CODE) kurallarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.
Samsunport Liman İşletmeleri, 17.03.2011 tarihi itibariyle Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kod’u (ISPS CODE) için çalışmalarını tamamlayarak Denizcilik Müşteşarlığı'na sunduğu Liman Güvenlik Planı doğrultusunda ISPS CODE Uygunluk Sertifikasını almıştır. Bu bağlamda liman güvenliğini gerçekleştirirken, Denizcilik Müşteşarlığı'nın onayladığı, Samsunport Liman Tesisi Güvenlik Planında belirltilen kuralları uygulamaktadır.

Sertifika numaramız 0955090’dır.