Kalite, Çevre, İSG

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği olarak; limancılık hizmetleri ve ihtiyaçların giderilmesinde, müşterilerine güvenli hizmet alma imkanı veren, iş ortaklarına ve çalışanlarına günün şartlarına uygun ve sürdürülebilir gelişme sağlamaya yönelik, daima artı değer katan bir çözüm markası olmayı hedeflemiştir.

Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği, her türlü rekabet koşulunda, limancılık faaliyetleri olarak, tedarik zincirinin her aşamasında, müşterilerine teknolojinin tüm olanaklarını da kullanarak, hizmet alternatifleri ve çözümler üretmeyi esas almaktadır.

Bu amaçla;

• Bilginin hızlı ve doğru bir şekilde, müşterileri, iş ortakları ve çalışanları ile paylaşılmasını temel ilke olarak benimser.
• İnsan kaynağının bilgi ve kalitesinin sürekli geliştirilmesini hedefler.
• Sürekli gelişime ve verimliliğe yönelir.
• İnsanı ve çevreyi korumayı, faaliyetlerinin ön koşulu olarak kabul ve taahhüt eder.
• Çalışmalarında SEÇ-G (Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik) performansından, takip, düzen ve geliştirilmesinden sorumludur. Tüm projelerde, tahliye, yükleme ve nakliye işlemi gerçekleştirilen tüm bağımsız operasyonlarda, iş planları, ölçülebilir kalite, sağlık, güvenlik hedeflerini gözetir. Hedeflerini yılda bir kez düzenli olarak takip eder.
• Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasal mevzuata uygun çalışma şartlarını sağlar.
• Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği, çalışanlarının SEÇ-G bilinci yüksek, çevreye saygılı ve firma amaç ve hedeflerini sahiplenmiş bireyler olduğunu düşünerek, en yüksek katma değerin çalışanlara yatırım olduğunu bilir ve destekler.
• Çevre bilinci ile “Yeşil Liman” olma hedefi doğrultusunda, operasyonlarda kullanılan araçların, iş makinelerinin emisyon oranı düşük, çevre dostu araçlar olmasını, tüm liman işletmecilik faaliyetleri dahilinde doğal kaynakları en az tüketerek ve mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, ortaya çıkan atıkların yönetimini ve düzenini en verimli şekilde gerçekleştirerek çalışmayı taahhüt eder.
• Kaliteyi ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler doğrultusunda sağlamayı taahhüt eder.
• Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği ilişkilerinde;
- Bireyler söz konusu olduğunda, hak ve haysiyetlerine saygı duyar.
- Müşteriler söz konusu olduğunda, ihtiyaçlarını karşılayacak en iyi ve doğru çözümleri sunar.
- Toplumlar söz konusu olduğunda, faaliyette bulunduğu alanlarda yaşayan insanların Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği’nin sunduğu imkan ve fırsatlardan faydalanmalarını sağlar.